Not Angka Pianika Bunda - Melly Goeslaw


Untuk cara Setting Angka kalian bisa lihat di gambar atas atau yang saya ketik di bawah ya guys!! kalian samakan sajaaa yaa!! selamat mencoba ya hehe... semangat.

Dari Kiri Angka
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2 

Not Angka Pianika Bunda - Melly Goeslaw

      3 4 5 3 . 4 5 3
Kubu ka al bum bi ru
         1 2 3 1 . 2 3 1
Pe nuh de bu dan u sang
   7' 7' 7'   3       7'  2   2  1       7' 1
Ku pan da ngi  semua gambar di ri
         1 1 1 1 . 4 . 1   1 2 2
Ke cil ber sih be lum ter no da

     3 4 5 3 . 4 5 3
Pi kir ku pun me la yang

       1 2 3 1 . 2 3 1
Da hu lu pe nuh ka sih
  7' 7' 7'   3   7'  2   2  1       7' 1
Te ri ngat se mua ce ri ta o rang
     1 1 1 1 .7 1
Ten tang ri wa yat ku
6 7 . 7  2 1 2 3  4 . 3 2 3 4  5
Ka ta me re ka di ri ku sla lu di man ja

6. 7. 7 2 1 2 3 4 . 3 2 3 4  5
Ka ta me re ka di ri ku sla lu di ti mang
       3 4 5 3 . 4 5 3
Na da na da yang in dah
. 3 1 2 3 1 . 2 3 1
Sla lu ter u rai da ri nya
  7' 7' 7'   3   7'  2   2  1       7' 1
Ta ngi san na kal da ri bi bir ku

1 1 1 1 . 4 . 1 1 . 2
Tak kan ja di de ri ta nya
3 4 5 3 . 4 5 3
Ta ngan ha lus dan su ci
   3 1 2 3 1 . 2 3 1
Tlah mengangkat di ri i ni
  7' 7' 7'   3   7'  2   2  1       7' 1
Ji wa ra ga dan se lu ruh hi dup

1 1 1 1 . 7 . 1
Re la dia be ri kan
     3 4 5 3 .   4 5 3. 4 5 3 . 4 5 6      6 6 6 . 6 7 2. 2 2 . 1 7 1
O oh bunda a da dan tia da di ri mu Kan selalu a da di da lam ha ti ku

Baca Juga: