Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Not Angka Pianika Welut Ka Welut Kang Copet


Untuk cara Setting Angka kalian bisa lihat di gambar atas atau yang saya ketik di bawah ya guys!! kalian samakan sajaaa yaa!! selamat mencoba ya hehe... semangat.

Dari Kiri Angka
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2

Catt: gak hanya ini saja masih banyak not not angka lainnya klik Not Pianika untuk melihat semuanya!!!

Not Angka Pianika Welut Ka Welut Kang Copet

1' 1'  1'1/'  6/  6/  5/6/
Tiap hari bangka dada
1'1'   1/'   6/6/   5/ 6/
Deo dek lebih ngana
6/6/    5/1/'  1/'1/'1/'
Lebih baik ba ilang
5/5/ 6/5/  2/'2/'  4'4'2/'
Daripada sakit hati.....

1/'  1' 1/' 1' 1/' 1' 1/'
Welut ka welut welut
1'  6/  4'        5/   6/ 5/ 4'  4/'
Kang copet, pet copet copet
4'        2/'1/'    5/'   4' 1/'
Kang copet, kang copet

1/' 1/'  1/' 1/'   1/'   1' 2' 
Welut welut kang copet
2/'   1/' 1'      1/'   1' 4'    2/'  1/'  1'
Kang copet, pet copet pet pet pet
4'     2/'  1/'  1'
Pet Pet pet pet 
4/'   4'     2/'1/'
Pet kang copet 

5/'     4' 1/'
Kang copet
1/' 1/' 1/' 1/'    1/'   1' 2/'
welot welot kang copet
2/'  1/'1'
pet pet pet
2/'   1/'   1'  6/
pet pet pet pet

1'1'   1'1/'   6/ 6/    5/6/
Tiap hari bangka dada
6/ 1'  1/' 1'6/ 5/ 5/ 1' 1/'
5/ 1/' 1' 1/' 2/' 1'
5/ 1/' 2/' 1/' 1' 1/'

1/' 2' 4' 4' 4/' 5/' 6/'
5/' 4/' 6/' 5/' 4/' 4'
1/' 1/' 1/' 2/' 4' 2/' 1/' 1'

1'1'   1'1/'   6/ 6/    5/6/
Tiap hari bangka dada
6/ 1'  1/' 1'6/ 5/ 5/ 1' 1/'
5/ 1/' 1' 1/' 2/' 1'
5/ 1/' 2/' 1/' 1' 1/'

1/' 2' 4' 4' 4/' 5/' 6/'
5/' 4/' 6/' 5/' 4/' 4'
1/' 1/' 1/' 2/' 4' 2/' 1/' 1'

1' 1'   1'1/'  6/   6/  5/6/
Tiap hari bangka dada
1' 1'   1/'  6/6/  5/ 6/
Deo dek lebih ngana
6/6/   5/1/'  1/' 1/' 1/'
Lebih baik ba ilang
5/5/6/5/   2/'2/' 4'4'2/'
Daripada sakit hati.......

1/' 1' 1/' 1' 1/' 1' 1/'
Welut ka welut welut
1'  6/   4'        5/   6/ 5/   4' 4/'
Kang copet, pet copet copet
4'        2/' 1/'   5/' 4'  1/'
Kang copet, kang copet

1/' 1/'   1/' 1/'   1/'    1' 2'
Welot welot kang copet
2/'       1/' 1'    1/'  1' 4'   2/' 1/' 1'
Kang copet, pet copet pet pet pet
4'    2/'   1/' 1'
Pet pet pet pet
4/'  4'  2/' 1/'
pet kang copet