Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Chord Kunci Gitar Tenri Ukke - Malo Temma Dara

CHORD ORIGINAL
Intro:
 Em C
 Am B Em 

G                Am          D                   Em
peddiku marilaleng na malotong maddara
G         Am   D                         Em
idi nasabari nama sessa nyawaku..
G                Am                    D             Em
lemmu tongeng nyawamu muallupaina kasi'

G               Am                D               Em
pura moka macenning rimonrinna pariama
G                    Am             D               Em
pura moka macenning rimonrinna pariama
G            D      Em          
tegani... lao uparappe peddiku
C                D        Em
tau lemmu pawelai..
G            D        Em             
tegani... lao uparappe peddiku
C       D              Em
tau lemmu pawelai..

Intro:
G             Am                      D                   Em
lemmu tongeng nyawamu muallupaina kasi'
G                 Am             D                       Em        
pura moka macenning rimonrinna pariama
G                 Am             D                       Em        
pura moka macenning rimonrinna pariama

Melody:
G D C G B
C D G C B

CHORD KUNCI C
Intro:
 Am  F
 Dm  E Am  

C                Dm          G                   Am
peddiku marilaleng na malotong maddara
C         Dm  G                         Am
idi nasabari nama sessa nyawaku..
C                Dm                    G             Am
lemmu tongeng nyawamu muallupaina kasi'

C               Dm                G               Am
pura moka macenning rimonrinna pariama
C                    Dm             G               Am
pura moka macenning rimonrinna pariama
C            G      Am          
tegani... lao uparappe peddiku
F                G        Am
tau lemmu pawelai..
C            G        Am             
tegani... lao uparappe peddiku
F       G              Am
tau lemmu pawelai..

Intro:
C             Dm                      G                   Am
lemmu tongeng nyawamu muallupaina kasi'
C                 Dm             G                       Am        
pura moka macenning rimonrinna pariama
C                 Dm             G                       Am        
pura moka macenning rimonrinna pariama

Melody:
C  G  F  C  E
F  G  C  F  E