Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Not Angka Pianika Lebih Baik Sakit Gigi - Meggy Z
Dari Kiri Angka
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2

Catt: gak hanya ini saja masih banyak not not angka lainnya klik Not Pianika untuk melihat semuanya!!!

7 1'   3' 4'    5' 3' 4' 3' 2' 3' 2' 1'
jangankan dirikuuuuuuuuuuuu
7 1' 3'   4'    5'    3' 4' 3'
semut pun kan marah
2' 3' 2'   1' 7 1' 2' 3' 4' 4' 2' 3' 2'
biiiiiiila terlaluuuuuuuuuuuuu
1' 2' 4' 5' 5'   3 4' 4' 2' 3'
saaakiiiiiiiit beginiiiiiii

7 1' 3' 4' 5'    3' 4' 3'    1' 2' 3' 3'
daaripada saakit haatiiiiiiiiiiiii
7 1' 3'   4' 5'   3' 4' 3' 4' 5'
leebih baik saaaakiiiiiit 
2' 3' 4'  3' 2' 1' 2' 3' 1'    3' 4' 4' 2' 3' 2'
giiiiiiiigiiiiiiiiiii iiiiiini-iiiiiii
1' 2' 4' 5' 5'   5'   2' 3' 3'   2' 3'
biiiiiaaaaar tak meengapaaa

3' 4' 3'   3' 1' 2'
Reela relaaaaa
7 1' 2' 3' 4' 3' 2' 1'   2' 3' 3'
Reela aaaaaaaaaakuuu reela
3' 4' 3'  3' 1' 2'
reela  relaaaa
7 1' 2' 4' 5' 4' 3' 2' 1'  7 1'
Reelaa aaaaaaaaaku  rela

4 5    3   5 7 1'  7 6 5
Puutuss  lagiii cintaku
4 5    3   5 7 1'  6 7 6    5   6 6 
puutus lagii jaalinan kaaasih
6 7   7 6    5   5 5
saayangku dengannya

4 5   3     5  7 1'    7 6 5
cuuma karna rupiah
4 5 3  5  7 1'   6 7   6  5     6  6
Laalu engkau beerpaling muka
6 7   7 6   5  5    5     5 5
Tak mau menatap lagiii
4 5  1'  2'  1' 2' 2' 3'   1' 2' 3' 3'
Keecewa  keecewa haatikuuu
7 1' 5   6     7 1' 2' 1' 2' 3' 1' 2'   1' 1'
Teerluka kaareeeeeenaaaa cintaa

4 5    3    5  7 1'   7    6  5
kaalauu terbaakar apiii
4 5  3   5 7 1' 1'   6 7 6    6  6
Kalauu tertusuk duurii mungkin
6 7  7    6 5    5 5 5 
Maasih dapat kutahan
4 5 1' 2' 2'    1' 2' 2'    3' 1' 2'   3' 3'
Taapi inii     saakit lebiih sakittt
7 1' 5   6    7 1' 2' 1'  2' 3' 1' 2'    1' 1'
keecewa   kaareeenaaaaaa  cinta

7 1'   3' 4'    5' 3' 4' 3' 2' 3' 2' 1'
jangankan dirikuuuuuuuuuuuu
7 1' 3'   4'    5'    3' 4' 3'
semut pun kan marah
2' 3' 2'   1' 7 1' 2' 3' 4' 4' 2' 3' 2'
biiiiiiila terlaluuuuuuuuuuuuu
1' 2' 4' 5' 5'   3 4' 4' 2' 3'
saaakiiiiiiiit beginiiiiiii

7 1' 3' 4' 5'    3' 4' 3'    1' 2' 3' 3'
daaripada saakit haatiiiiiiiiiiiii
7 1' 3'   4' 5'   3' 4' 3' 4' 5'
leebih baik saaaakiiiiiit 
2' 3' 4'  3' 2' 1' 2' 3' 1'    3' 4' 4' 2' 3' 2'
giiiiiiiigiiiiiiiiiii iiiiiini-iiiiiii
1' 2' 4' 5' 5'   5'   2' 3' 3'   2' 3'
biiiiiaaaaar tak meengapaaa

3' 4' 3'   3' 1' 2'
Reela relaa
7 1' 2'  3' 4'  3' 2' 1'   2' 3' 3'
reela  aaaaaaaaaku reela
3' 4' 3' 3'  1' 2'
Reela relaaa
7 1' 2'  4' 5' 4'  3' 2' 1'   7 1'
reela aaaaaaaaaaaaaku  rela