Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Chord Kunci Gitar Innafil Jannati - Nadia Nur Fatimah ft. Zahron Nasywa
CHORD G
Intro : Bm Em D Am Bm 
D Am Bm 

Reff :
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..

Bm                     Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Musik : Bm Em D Am Bm 
D Am Bm 

Bm                    Em
kullu man kana muhibban lahumu..
‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
Bm                    Em
kullu man kana muhibban lahumu..
‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
‎‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
Reff :
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..

Musik : Bm Em D Am Bm 
D Am Bm 

Am
Yâ Rosûlan qod habânâ
Am             Bm
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
Bm
nartajî minkal minan..
Am
Yâ Rosûlan qod habânâ
Am             Bm
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
Bm
nartajî minkal minan..
‎‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
Bm
nartajî minkal minan..

Reff :
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Bm                       Em
inna fîl jannati nahron min laban..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
D           Am          Bm
li’aliyyin wa husainin wa hasan..

CHORD D
Intro : F#m Bm A Em F#m 
A Em F#m 

Reff :
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..

F#m                    Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Musik : F#m Bm A Em F#m 
A Em F#m 

F#m                   Bm
kullu man kana muhibban lahumu..
‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
F#m                   Bm
kullu man kana muhibban lahumu..
‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
‎‎      G           Dm           Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
Reff :
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..

Musik : F#m Bm A Em F#m 
A Em F#m 

Em
Yâ Rosûlan qod habânâ
Em             F#m
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
F#m
nartajî minkal minan..
Em
Yâ Rosûlan qod habânâ
Em             F#m
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
F#m
nartajî minkal minan..
‎‎      G          Dm
jud 'alainâ bittadânî
F#m
nartajî minkal minan..

Reff :
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
F#m                      Bm
inna fîl jannati nahron min laban..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..
A           Em          F#m
li’aliyyin wa husainin wa hasan..