Chord Kunci Gitar Somahe Bebotoh - Dek Ulik


Intro: E D A G

D
Med suba tiang ngorahin
D                A           D
Kadi rasa kebes bibihe mamunyi
D
Tusing taen karesepang
D         G   
Nguda kakene, lacur,
D                 A
tiang ngelah kurenan,
D           A     D       G     D
S’tata mamotoh, majudi sabilang wai

A                   D
Tiang tusing ja kal nombang,
D                  A           D
Yening beli edot, ngalih hiburan
D                 
Nanging ja keneh-kenehang,
D       G                         D
Ape ke ada, anak, sugih baan majudi
A     D         A    D
Sejaba nelahang,nguwug,
G          D
Bagian i raga

Reff

D                  G
Pangidih tiange, runguang
G                  D
ja pianak, somahe jumah
D        A   D   A     
Ingetang sesanane, dadi
D         G             D
kurenan, ngidupin keluarga
D                     G   
Sing liu pangidih tiange, apa
G                          D
kal uber, apa, ento kal alih
D         A  D  A   D
Mai ja beli mulih, pianak gen
D       A               D
tolih, selegang magarapan

A                   D
Tiang tusing ja kal nombang,
D                  A           D
Yening beli edot, ngalih hiburan
D                 
Nanging ja keneh-kenehang,
D       G                         D
Ape ke ada, anak, sugih baan majudi
A     D         A    D
Sejaba nelahang,nguwug,
G          D
Bagian i raga

Reff

D                  G
Pangidih tiange, runguang
G                  D
ja pianak, somahe jumah
D        A   D   A     
Ingetang sesanane, dadi
D         G             D
kurenan, ngidupin keluarga
D                     G   
Sing liu pangidih tiange, apa
G                          D
kal uber, apa, ento kal alih
D         A  D  A   D
Mai ja beli mulih, pianak gen
D       A               D
tolih, selegang magarapan

Baca Juga: