Not Angka Pianika DJ Aku Suka Bodi Mama Muda


Untuk cara Setting Angka kalian bisa lihat di gambar atas atau yang saya ketik di bawah ya guys!! kalian samakan sajaaa yaa!! selamat mencoba ya hehe... semangat.

Dari Kiri Angka
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2

Not Pianika DJ Aku Suka Bodi Mama Muda (Mudah)

4/5/6  4/5/ 6
5/4/6 4/5/ 6
1/' 7 6 5/

4/ 3 5/ 4/ 3 5/
65/ 67 65/4/

4/5/6 5/4/6   4/5/ 6
1/' 7 6 5/

4/ 3 5/
765/ 65/ 4/ 3

4/5/6  4/5/ 6
5/4/6 4/5/ 6
1/' 7 6 5/

4/ 3 5/ 4/ 3 5/
65/ 67 65/4/

4/5/6 5/4/6   4/5/ 6
1/' 7 6 5/

4/ 3 5/
7  6  5/ 65/4/5/ 65/ 64/

~~~~~~~
Musik
~~~~~~~

5/ 67 65/4/
1/' 1/' 1/'  2'1/' 1/' 1/'
1/' 1/' 1/' 2' 1/' 2' 3' 2' 1/'

1/' 1/' 1/'  2'1/' 1/' 1/'
1/' 1/' 1/'  2'1/'  4/ 4/

1/' 1/' 1/'  2'1/' 1/' 1/'
1/' 1/' 1/' 2' 1/' 2' 3' 2' 1/'

1/' 1/' 1/'  2'1/' 1/' 1/'
7  6  5/ 4/

~~~
1/1/ 21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 2321/

1/1/1/21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 4/'4/'

1/1/ 21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 2321/
~~~
1/1/ 21/ 1/1/1/
7.6.5/' 4/'

~~~
71/'  76   5/6
Aku suka bodi
6 76    766     676     71/' 1/'
mama muda mama muda
2' 3' 3' 2' 1/' 2' 1/' 7

666765/64/     6 76   766
mama muda mama muda
6   76   1/' 76
mama muda
1/' 71/' 2' 1/' 67 77

71/'  76   5/6
Aku suka bodi
6 76    766     676     71/' 1/'
mama muda mama muda
2' 3' 3' 2' 1/' 2' 1/' 7

666765/64/     6 76   766
mama muda mama muda
6   76   1/' 76
mama muda

1/' 71/' 2' 1/' 67 77
765/65/ 4/

BACA JUGA:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel