Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Not Angka Kalimba Syaikhona - AI Khodijah


Untuk melihat susunan angka not angka / chord kalimba bisa lihat di gambar atas atau yang saya ketik di bawah ya guys!! kalian samakan sajaaa yaa!! selamat mencoba ya hehe... semangat. berikut dibawah ini adalah not angka kalimba lagu band / pop barat yang trending dan mudah dimainkan untuk dihafal. 

Catt: gak hanya ini saja masih banyak not not angka lainnya klik Not Kalimba untuk melihat semuanya!!!

Not Angka Kalimba Syaikhona - AI Khodijah

Intro:
1"-3  6  1' 7'  1"-1'   6 1' 3' 4'-2   4  1"-6  1'  7'
6  1"-2  5  7   2'  7'   5  7       2 1'-1  3  5  7
3'-3   (5-7-2'-4')  (6-1'-3'-5')
6'-4  6  1'  3'   1 4 4'-6  3'   2'-2   4  6 1'
4' 6'  1" 1"-3   7 3' 7' 6' 7'   3 7 3' 7'  3"

3'  1"-3  6 1' 7'  1'-3' 6 1'
7' 1"-3  6 1' 7'  1"-3'  1' 2"
Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa
2 7' 5 6'  7'-7 5 7    6' 7'-2 5 7 6' 7'-2  7 1"
4 6'-6 1' 5'  6' 4 6      5' 6'-1 4 6 5 6'-1' 4
1"  7'-3 6 1' 6'    6'-3'   6  1' 3'   3 6 1' 3' 6'
Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa)
7'  1"-3  6 1' 7' 1'  1'-3' 6 1'
7'  1"-3  6 1' 7' 1"-3'  1' 2"
2 7' 5 6'  7'-7  5 7    6' 7'-2  5 7  6'  7'-2 7 1"
Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa

4 6'-6 1' 5'  6' 4 6      5' 6'-1 4 6 5 6'-1' 4
1"  7'-3 6 1' 6'    6'-3'   6  1' 3'   3 6 1' 3' 6'
Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa)

6'  7' 1"-4  6   2" 5'-5 7 2'     5' 6'-3  6 1' 3' 6'

3" 2" 1"-3  6 1"-1' 7' 6'     1' 7'  3"-3 6 1' 2' 3'
6 1' 3' 1"-3  6 1"-1' 7' 6'    3' 7' 5'-2 5 7 2' 1' 7
Ya badrotim-min haza kulla kamali
2'  7'-2  5  7'-7  6' 5' 7 6'     7 7'-2 5 7 2' 5'
4'-1 4  4'-6   1'     5'-2  5 7     6'  6'-3 6 1' 3' 6'
Madza yu’abbiru ‘an ‘ulaka maqali
3" 2" 1"-3  6  1"-1' 7' 6' 1' 7'   1"-3 6 1' 2' 3'
3'  1"-3  6 1"-1' 7' 6'    3' 7'  5'-2  5 7 2' 1' 7
Ya badrotim-min haza kulla kamali

2' 7'-2  5  7'-7  6' 5'  7 6'   7 7'-2 1" 7'-5  6 7'-7
5' 4'-1  4  4'-6 1' 5'-2  5 7    6' 6'-3 6 1' 3' 6'
Madza yu’abbiru ‘an ‘ulaka maqali
3'  1"-3  6 1' 7'  1'-3'  6 1'
7' 1"-3 6 1' 7'  1"-3'  1' 2"
Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa
2 7' 5 6'  7'-7  5 7    6' 7'-2  5 7  6'  7'-2 7 1"
4 6'-6  1' 5' 6'  4  6       5' 6'-1  4 6 5  6'-1'  4
1" 7-3 6 1' 6'  6'-3'    6 1' 3'  3 6 1' 3' 6'
Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa)

7  1"-3  6 1'  7'  1'-3'  6 1'
7'  1"-3  6 1' 7'  1"-3'  1'  2"
Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa
2 7' 5 6' 7'-7 5 7       6'  7'-2 5 7 5'  7'-2  7 1"
4 6'-6  1' 5' 6'  4  6       5' 6'-1  4 6 5  6'-1'  4
1" 7-3 6 1' 6'  6'-3'    6 1' 3'  3 6 1' 3' 6'
Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa)

6'  7' 1"-4  6   2" 5'-5 7 2' 
5' 7'-5  7    1"  6'-1 4 6      5' 6'-1 4 5 6 1' 4' 5' 6' 1"

3" 2" 1"-3  6 1"-1'  7' 6'   1' 7' 1"-3 6 1' 2' 3'
Solla  alaikallahu robbii daa'iman
3'  1"-3  6 1"-1' 7' 6'   3' 7' 5'-2  5 7 2' 1' 7
Solla  alaikallahu robbii daa'iman
2' 7'-2 5 7'-7  6' 5'  7 6'   7 7'-2  5 7 2' 5'
Abadan ma'al ibkaari wal asooliii
4'-1 4  4'-6  1'   5'-2  5 7  6'  6'-3  6 1' 3' 6'
Abadan ma'al ibkaari wal asooliii

3" 2" 1"-3  6 1"-1'  7' 6'   1' 7' 1"-3 6 1' 2' 3'
Solla  alaikallahu robbii daa'iman
1"  7'-3 6 1' 6'    6'-3'   6  1' 3'   3 6 1' 3' 6'
Solla  alaikallahu robbii daa'iman
2' 7'-2 5 7'-7  6' 5'  7 6'    7 7'-2 1" 7'-5  6 7'-7
Abadan ma'al ibkaari wal asooliii
4'-1 4  4'-6  1'   5'-2  5 7  6'  6'-3  6 1' 3' 6'
Abadan ma'al ibkaari wal asooliii

7  1"-3  6 1'  7'  1'-3'  6 1'
7'  1"-3  6 1' 7'  1"-3'  1'  2"
Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa
2 7' 5 6' 7'-7 5 7       6'  7'-2 5 7 5'  7'-2  7 1"
4 6'-6  1' 5' 6'  4  6       5' 6'-1  4 6 5  6'-1'  4
1" 7-3 6 1' 6'  6'-3'    6 1' 3'  3 6 1' 3' 6'
Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa)